sejmik średzki

Samorządowe centrum usług wspólnych
 
Dowiedz się więcej

Środa WIELKOPOLSKA

Związek powiatowo-gminny

O Nas

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp.

Centrum powierzono obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Środa Wielkopolska oraz Powiatu Średzkiego w zakresie:
– obsługi księgowej,
– obsługi kadrowo płacowej,
– wsparcia informatycznego,
– wspólnych i centralnych zamówień publicznych.

jednostki powiatowo-gminne

Centrum obsługi następujących jednostek organizacyjnych

 

Jednostki Gminne:

 • Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej,
 • Szkołę Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
 • Szkołę Podstawową Nr 3,
 • Szkołę Podstawową w Starkówcu Piątkowskim,
 • Przedszkole Nr 3,
 • Biblioteka im. R.W. Berwińskiego,
 • Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jednostki Powiatowe:

 • Zespół Szkół Rolniczych,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Bursa Powiatu Średzkiego.

Samorządowe Centrum Usług wspólnych w Środzie Wielkopolskiej zajmuję się również dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Uchwałą nr I/8/2016 Związek Powiatowo-Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wlkp. Z dnia 21 grudnia 2016r. w powołał do istnienia jednostkę budżetową – Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

FUNDUSZ SOCJALNY

Zadania

Do zadań Centrum należy również obsługa finansowo-administracyjna funduszu socjalnego przeznaczonego dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych Gminy Środa Wielkopolska.

KONTAKT

Nowe pole

Miejsce prowadzenia działalności
Plac ZAMKOWY 1 (RATUSZ, 2 PIĘTRO)        63-000 Środa Wlkp.
Czynne od poniedziałku do piątku        w godzinach od 7 do 15.
Dyrektor SCUW:
Agnieszka Hauke 61 285 26 60 wew. 21 mail a.hauke@sejmiksredzki.pl
Główny księgowy:
Agnieszka FLUDRA 61 285 26 60 wew. 22 ksiegowosc@sejmiksredzki.pl
Dział Płac: 61 285 26 60 wew. 25 601 262 85 place@sejmiksredzki.pl
Dział Kadr: 61 285 26 60 wew. 26
601 262 853kadry@sejmiksredzki.pl
Dział Księgowości: 61 285 26 60 wew. 23
605 478 169 ksiegowosc@sejmiksredzki.pl
Kasa/Biuro Obsługi:
61 285 26 60 wew. 24
605 506 955